Yönetim Danışmanlığı

Sermayenin sürekli yer değiştirdiği Global Dünya’da Rekabet, Kalite ve Bilginin etkin yönetilmesini zorunlu hale getirmiştir.

Gelecek kaygısı yaşamak  istemeyen İşletmeler, faaliyet gösterdikleri her alanda etkin olmalarını kaçınılmaz  kılmaktadır

Yönetim danışmanlığı olarak , Aile Şirketleri, Yeni kurulan İşletmeler, Gelişmekte olan ve hızlı büyüyen şirketler, Üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, gelişim değişim ve kurumsal eksiklikleri analiz edilerek, yapıya uygun çözüm önerilerinin tavsiye edilmesi ve yerine getirilmesindeki rehberlik ve koçluk hizmetleridir..

 

Danışmanlık Süreci

Yönetim danışmanlığı sürecinin başlatılması ile,

Yönetim kurulu üyeleri, birim yöneticileri ve çalışanlar ile yapılan toplantılar neticesinde, elde edilen mevcut yönetim süreçleri, organizasyon yapısı, iş süreçleri, insan kaynakları, finans, mali işler ve sektör konumlandırması tespit edilerek oluşturulan analiz verileri doğrultusunda, mevcut durum analizi ve işletmeye uygun ideal çözüm öneri raporları oluşturulur.

İşletmelerde kurum kültürleri dikkate alınarak planlan çözüm önerileri, yönetim kurulu bireyleri ve yöneticilerin katılımı ile yapıya uygun ideal değişim ve kurumsal gelişim süreçleri tasarlanır.

Şirket genel stratejik planlar doğrultusunda, tüm iş akış süreçleri ERP yazılım programı üzerinde tasarlanır, mevcut organizasyon yapısı iyileştirilerek İnsan kaynakları yönetim sistemi oluşturulur, Satış pazarlama yönetimi, Finans nakit akış , Mali işler, Bütçe ve eğitim planlarının oluşturulması ile uygulama süreçleri başlatılarak, genel yönetim ve bütünsel bir sistemin işler hale getirildiği, kendini raporlayan denetleyen ve iyileştiren kurumsal bir yönetim anlayışınin oluşturulmasıdır.

 

Siz müşterimiz değil , Biz Çözüm Ortağınız  olalım .. Orhan Arancı