Yönetim Danışmanlığı

Üretim ve hizmet sektörü isletmelerde, gelişim değişim ve kurumsal eksikliklerin tespiti, yapıya uygun doğru teşhis ve çözüm öneri sistemlerinin uygulanması

Aile Şirketleri

Yabancı sermayenin sürekli yer degistirdiği uluslararası ve yerel pazarlarda gelecek kaygısı yaşamak istemeyen Aile Şirketleri, kurumsallaşma olgusuna inanmalıdır.

Yeniden Yapılanma

Ekonomik gelişmeler, uluslarası rekabet, kalite ve teknolojideki hızlı gelişmeler, işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri adına, değişim ve yeniliği benimsemelerini kaçınılmaz kılmaktadır.

Mali İşler ve Finans

İşletmelerde mali sistemin güvenilir, şeffaf ve denetlenebiliyor olması. Doğru rapor analizleri ile mali yapıdaki değişikliklerin erken teşhis edilmesi ve hızlı çözüm politikalarının geliştirilmesi.