IK Yapılandırma Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Birimi

 

Dünya’nın var oluş sebebinin  en değerli varlığıdır  İNSAN ..

İşletmelerin hedeflerine ulaşabilmek için sahip olmaları gereken en önemli kaynak,  İnsan Kaynağı’dır. Bu alanda yapılacak her türlü yatırım işletmelere farklılık yaratmaktadır.

Yapılanma sürecinde, İnsan kaynakları yönetim  sistemi oluşturularak,  kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılması, doğru insanları doğru işlerde istihdam ederek, ihtiyaçlara cevap veren, teknolojik fayda yaratan , ölçülebilir ve sürdürülebilir seçme ve yerleştirme, performans değerleme, kariyer planlama, zaman yönetimi ve eğitim süreçlerinin, bilimsel esaslar ve standartlar dahilinde, işletme geleceğine değer katan bir insan kaynakları sistemini oluşturmaktır.

 

İnsan Kaynakları yapılanma süreci  

 • Yetkim kişilerden oluşan İnsan Kaynakları biriminin kurulması
 • İş analizlerinin yapılması
 • Norm kadroların oluşturulması
 • Organizasyon şemasının  oluşturulması
 • İK Yönetmeliği ( Kıyafet ve Şirket Kurullarının ) hazırlanması
 • Görev tanımlarının  hazırlanması
 • Birim yetki ve Sorumluluklarının belirlenmesi
 • İşe alım süreçlerinin oluşturulması
 • Oryantasyon programlarının  hazırlanması
 • İş gücü ve kariyer planlamasının  oluşturulması
 • Çalışan Memnuniyet anketlerinin hazırlanması
 • Performans Yönetim sisteminin oluşturulması
 • Yönetici seçme ve işe alım  süreçlerinin belirlenmesi

 

Siz müşterimiz değil , Biz Çözüm Ortağınız  olalım .. Orhan Arancı