Aile Şirketleri Danışmanlığı

Aile Şirketlerinde Değişim

Yabancı sermayenin sürekli yer değiştirdiği bir süreçte, mal ve hizmet üreterek ülke ekonomilerinde önemli bir yere sahip olan aile işletmelerinin, sürekli kendini yenileyen uluslararası ve yerel pazarlarda rekabet edebilmek ve varlıklarını sürdürebilmek için, değişim ve kurumsallaşmaları kaçınılmazdır.

 

Aile Şirketlerinin Sorunsuz Olarak Varlıklarını Sürdürebilme Süreci   

Aile şirketlerinde, yönetim kurulu bireylerinin kurumsallaşma ve kurum kültürü oluşturma istekleri, profesyonelleşmeye önem vermeleriyle doğrudan ilişkilidir.

İşletmenin Nepotizm ve kişilerden bağımsız olarak kurallara, standartlara ve prosedürlere sahip olmak, değişen çevre koşullarını takip eden sistemleri kurmak, gelişmelere uygun organizasyon yapısını oluşturmak, kuruma özgü davranış ve ilkeleri belirlemek, iletişim ve iş yapma yöntemlerini kültür haline getirerek, diğer işletmelerden farklı bir kurumsal kimliğe bürünmesi sürecidir.

 

Aile Şirketlerinde Yeniden Yapılanma ve Kurumsal Değişim Süreçleri

Aile Şirketlerinde yeniden yapılanma ve kurumsallaşmanın öncelikli iyileştirme modelleri ;

  • Kurumsal misyon vizyon ve stratejilerin belirlenmesi veya iyileştirilmesi
  • İşletme kültürüne uygun kurumsal değerlerin ve ilkelerin yazılı hale getirilmesi
  • İnsan kaynakları politikalarının oluşturulması ve hayata geçirilmesi
  • İşletme  yapısına uygun bir organizasyonşemasının oluşturulması
  • Yönetici ve çalışanların görev tanımlarının, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi
  • İşletmenin faaliyet konusu işlerle ilgili yönetmelik, prosedür ve iş akışlarının oluşturulması
  • İşletme  bütçeleri, iç denetim ve kontrol sisteminin kurulması ve yönetilmesi
  • Kurum içi ve dışı bilgi yönetim ve raporlama sisteminin oluşturulması
  • İşletme içi iletişim sistemi ve toplantı yönetim sisteminin kurulması

Bu değişimle, kurumsallaşma sürecini sürekli iyileştirilerek geliştirilmesi gereken,

bir işletme kültürü ve kurallar dizisi modeli oluşturmaktır.

 

Siz müşterimiz değil , Biz Çözüm Ortağınız  olalım .. Orhan Arancı