Yeniden Yapılanma Danışmanlığı

Değişim ve Yeniden Yapılanma

Dünya’da ve ülkemizdeki hassas ekonomik gelişmeler sürecinde, global piyasa şartlarına uyum sağlayarak varlıklarını sürdürmek, kalite ve rekabet avantajını korumak isteyen, değişim ve yeniden yapılanmaya inanan işletmeler, kendilerini değişime zorunlu hissetmektedir.

 

Değişimde Süreç Yönetimi

İşletmelerde yapılanma sürecinin başlatılması, yönetilmesi ve başarıya ulaşmasındaki en önemli etken, değişim olgusunu benimseyen yönetim kurulu bireyleri, birim yöneticileri ve operasyonda yer alan tüm çalışanların, ortak düşüncesi ve katılımları ile oluşmaktadır. Bu katılım ve fikir birliği sağlanamadığı zaman süreç başarısız olmaktadır. İşletmelerin faaliyet konusu, işin mevcut organizasyon yapısı, stratejik hedefleri ve mevcut iş süreç performansları ölçülerek, değişim ve yapılanmayı gerektiren unsurlar tespit edilerek, kuruma özgü davranış ve ilkerler doğrultusunda, yeniden yapılandırma ve tasarım planları oluşturulur.

  

Tasarım Planları ;

  • Şirket genel yönetim ve stratejik hedeflerin oluşturulması
  • İşletme yönetimi ve iş süreçlerinin gözden geçirilmesi ve yeniden planlanması
  • İnsan kaynakları yönetim sisteminin oluşturulması (revize)
  • Organizasyon yapılandırılmasında yeni fikirler üreten, eğitime açık çalışan ve yöneticilerin alınması (revize)
  • Toplam kalite yönetim sistemi ve AR-GE yönetiminin oluşturulması
  • Ürün kalite yönetimi prensiplerinde, üretim planlama ve iş süreçlerinin oluşturulması(revize)
  • Ulusal ve uluslararası satış ve marka yönetimi, müşteri talepleri, rekabet ve pazar yönetiminin planlanası
  • Teknolojik alt yapı oluşumunda, üretim ve yönetim iş süreçlerinin ERP yazılım sistemleri ile kurgulanması
  • SAP ve/veya kurumsal entegre yazılım desteği ile satın alma, finans, mali işler, malzeme yönetimi, denetim ve yönetim raporlama sistemleri oluşturularak ,

Yönetilebilir, sürdürülebilir ve kendini yenileyen bir Kurumsal Yönetim Sisteminin kurgulanmasıdır.

 

Siz müşterimiz değil , Biz Çözüm Ortağınız  olalım .. Orhan Arancı