Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Kurumsallaşma

Küresel ve yerel ekonomik gelişmeler, oluşan krizler, çevre koşulları, kurum rekabeti, pazar stratejisi, kalite ve teknolojideki hızlı değişimler nedeniyle gelecek kaygısı yaşamak istemeyen  aile şirketleri, yeni kurulan işletmeler, gelişmekte olan ve hızlı büyüyen şirketler, üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler.

Kurumsallaşmanın gereği,

Yeniden yapılanma ve stratejik planlamaya önem veren, şirket kültürü ve yönetim kalitesini (Uzman ve profesyonel yöneticiler) oluşturan, eğitim alt yapısına önem veren, yazılı kurallara, standartlara ve prosedürlere uygun, mal ve hizmetlerine güven duyularak, iş yapmanın usul ve yöntemlerini uygulayan, çevreye değer veren ve bu sayede diğer şirketlerden farklı kimlik sahibi olmak isteyen, değişim ve yeniliği prensip edinen şirketler,

Kurumsallaşmanın kendisidir.

 

Kurumsal Dönüşüm Süreçleri

Yönetim kurulu bireyleri ve birim yöneticileri ile yapılan toplantılar ve işletme çalışanları ile yüz yüze yapılacak görüşme ve anket çalışmaları neticesinde, mevcut iş süreçleri ve edinilen bilgi ve dokümanlar analiz edilerek. İşletmenin mevcut durum analizi ve kurumsal çözüm öneriler raporu oluşturulur.

Kurumsal dönüşüm ve yapılanma sürecinde; yönetim kurulu bireyleri ve şirket yöneticilerinin ortak katılımı ile, işletmelerin ticari faaliyetleri ve kurum kültürüne özgü ilkeler doğrultusunda, vizyon ve misyon değerlerinin yer aldığı, marka pazar ve yönetim stratejik planların belirlendiği, iş ve işleyişe ilişkin kalite sistemleri ile, ilke ve kuralların yazılı olarak ortaya konulduğu yeni bir Yönetim Sistemi kurgulanır.

İşletmelerin faaliyet konusuna uygun, yapılacak işlerin standart hale getirilerek kim tarafından nasıl ve hangi yetki ve sorumlukla yerine getirileceğine ilişkin iş süreçleri oluşturulur.

Doğru yerde doğru yöneticiler ilkesi ile işletme iç yönetimlerinin, üçüncü şahıs ve kurumlara karşı, uzman yöneticiler tarafından temsil edilen, görev yetki ve sorumluluklarının Profesyonellik esasına uygun, katılımcı, hızlı ve doğru karar alma modelinin oluşturulduğu bir yönetim anlayışı  kurgulanır.

İşletmelerde sonuç odaklı üretim, maliyet, karlılık, satış pazarlama, satın alma, insan kaynakları, mali işler ve finans birimlerinin kurumsal kaynak planlama sistemi ile, etkin bir yönetim raporlama sisteminin oluşturulduğu, denetlenebilir, şeffaf ve hesap verebilen, bir kurumsal yönetim sistemi modeli oluşturulur.

 

Siz müşterimiz değil , Biz Çözüm Ortağınız  olalım .. Orhan Arancı