Stratejik Planlama Danışmanlığı

Hazırlık  Planı ,

Stratejik planlama gereği , işletmenin mevcut durum analizi ve Paydaşlar belirlenerek, zayıf ve  kuvvetli yönleri ile önündeki fırsatlar ve karşılaşılabilecek olası tehditler tespit edilir..

İşletme olarak ; KİMİZ, NEREDEYİZ ve NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ  Sorularının cevabı verilir. Belirlenecek Amaçlar doğrultusunda “ulaşmak istenilen yer ” için Hedefler bu hedeflere nasıl ulaşılacağı konusunda Stratejiler ortaya konulmuş olacaktır.

Bu bütünlük içerisinde hazırlanacak olan raporlar uzun dönemli  (5 ve daha fazla yıllık)

hedeflerin yanı sıra kaynak, zamanlama ve sorumluların belirlendiği “ Yıllık İş Planları ” ve

bu planlara ilişkin performans kriterleri oluşturmaktır.

 

Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzunun Amacı,

 

Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzunun amacı;

  • İşletmenin tüm Birimlerine stratejik planlamanın önemi ve gereğini anlatmak.
  • Hazırlanacak stratejik planlar için yol gösterici olmak.
  • Birim bazındaki stratejik planların standart bir yapıda olmasını sağlamak.
  • Tüm birimlerin stratejik planlamaya katılımını sağlamak.
  • Birimlerin katılımını en üst birimden en alt birime doğru değil en alt birimden en üst birime taşımaktır.
  • Stratejik Planlama Ekibiyle uyumlu çalışarak, kurumun stratejik planlarını oluşturmaktır.

 

NEREDEYİZ  :  

MEVCUT DURUM ANALİZİ    

SWOT Analizi

Dış Çevre Analizi

İç Çevre Analizi

Paydaş Analizi

 

NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ

MİSYON, VİZYON, İLKELER    

Kuruluşun varoluş gerekçesi

Temel İlkeleri

Arzu edilen gelecek

 

NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ :

STRATEJİK  AMAÇLAR, STRATEJİK HEDEFLER

Orta-Uzun Vadeli Amaçlar

Ölçülebilir Hedefler

 

 GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞIRIZ :

FAALİYETLER  PROJELER STRATEJİLER ve TAKTİKLER 

– Hedeflere Ulaşma Yöntemleri

– İş Planları

– Kaynak Planları

 

BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDERİZ :

 İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  

– Raporlama

– Performans Göstergeleri

– Performans Yönetimi